گالری
 گزیده از آثار سال 1399-1398  1396 - 1397
 گالری 1395-1394- گزیده ای از آثار  گالری 1393
 گالری: 1392 گالری : 1391- 1390
 گالری : 1390-1389 گالری:1388
 گالری : 1387  گالری :1386
 1384
© 2021 تمام حقوق این سایت متعلق به طاهره صمدی طاری می باشد.
Powered by Raha Web ®