خبرها
نمایشگاه گروهی سرزمبین عجایب ، 10 آذر 1391
+
نمایشگاه گروهی سرزمبین عجایب ، 10 آذر 1391

9 نقاش از سرزمین عجایب در گالری شکوه می گویند

در این نمایشگاه 9 هنرمند صاحب سبک تازه ترین آثار خود را به تماشای عموم گذاشته اند ؛آثاری که در خلق محیطی وهم آلود و عجیب،اشتراک معنی دارند؛در این نمایشگاه از هر یک از هنرمندان واحد خاکدان،طاهره صمدی طاری،وحید چمانی ،داریوش قره زاد،شهریار احمدی،دانا نهداران ،محمد طباطبایی،سعید احمد زاده و مصطفی چوبتراش یک تا دو اثر به روی دیوار گالری شکوه رفته است


طاهره صمدی طاری که آثارش در سال های اخیر در حراجی های معتبر حائز رکوردهای چشمگیری شده است ، اثری با ابعاد 220×140 سانتیمتر با عنوان «توهم در شب » در این نمایشگاه ارائه داده است، او در مورد اثر تازه اش گفت: در این مجموعه فضای شب را دستمایه نقاشی هایم قرار داده ام، تاریکی به عنوان عاملی که همه چیز را می پوشاند و در بر می‌گیرد ،عامل ایجاد فضایی رمز آمیز می باشد، انسان معاصری که سرگشته و هراسان ،گویی در یک لحظه ای از زمان منجمد شده است این بار در فضای شب پرسه می زند و خود را در هجوم ناشناخته ها می‌یابد. او در ادامه درمورد نمایشگاه «سرزمین عجایب» گفت: در نمایشگاه نقاشی «سرزمین عجایب» ، آثار چندین هنرمند با دیدگاههای متفاوت حتی در نوع اجرا در کنار همدیگر مجموعه ای جذاب را ایجاد کرده است ،همچنین این طورتصور می شود که مخاطبین اگر چه کل مجموعه آثار به نمایش در آمده را در قالب فیگوراتیو می یابند ولی از حیث تفاوت در نگاه هنرمندان و مواجه آنها با ذهن ودنیای اطرافشان ،این آثار را متفاوت از هم می بینند. فکر می کنم این گوناگونی در دیدگاههای هنرمندان درمواجه با دنیای خود درآثارشان سبب نام گذاری این مجموعه با عنوان «سرزمین عجایب »شده است

http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=102243&Serv=0&SGr=0

نمایشگاه سرزمین عجایب -طاهره صمدی طاری

نمایشگاه سرزمین عجایب -طاهره صمدی طاری نمایشگاه سرزمین عجایب -طاهره صمدی طاری

© 2021 تمام حقوق این سایت متعلق به طاهره صمدی طاری می باشد.
Powered by Raha Web ®