خبرها
- 2008 -Whispered Secrets, Murmuring Dream -لندن -نمایشگاه نجوای رازها، زمزمه رویاها


من رویایم را زندگی می کنم
من حقیقت را زندگی می کنم

این سطرها از یک شعر احمد شاملو در آغاز کتاب فهرست آثار نمایشگاه عکس و نقاشی "نجوای رازها، زمزمه رویاها" در لندن آمده است.

در معرفی نمایشگاه از قول دکتر جهانگرد کازرونی می خوانیم: "برای نسل نوین ایران رنج و آزار گذشته به زنجیری می ماند که دور انداخته اند. یکی از پیچیده ترین دوره های تاریخ ما برای آنها دیگر پیچیده نیست... این نسل در فرهنگ ایرانی ریشه دارد، اما پذیرای گرایش های نوین جهان نیز هست. آنها می خواهند در جهان شناخته شوند و ما هم می خواهیم چنین شود."

فریبا فرشاد، مدیر موسسه "کندل استار" و از سازمان دهندگان نمایشگاه "نجوای رازها، زمزمه رویاها" در لندن، می گوید که همین آرزو باعث برگزاری نمایشگاه شده است: معرفی کار عکاسان و نقاشان جوان ایرانی که به گفته او، به طور شگفت انگیزی مدرن و نوپردازانه است.

تلفیق سنت و مدرنیته از نشانه های عمده بیشتر آثار این نمایشگاه است.  در این نمایشگاه در كنار هنرمندان جوان هنرمندانی هم حضور دارند که سنی از ایشان گذشته است و صاحب نام اند.

در این نمایشگاه تازه ترین آثار ١٥ نقاش و نه عکاس ایرانی در معرض دید گذاشته می شود. تقریبا همه این هنرمندان مقیم ایران اند و بیشتر آنها تا کنون در بیرون از کشور نمایشگاهی نداشته اند.

نمایشگاه "نجوای رازها" نخستین طرح مشترک موسسه کندل استار با نگارخانه دی تهران است که از روز هشتم آوریل تا ١٧ آوریل در نگارستان "مال" لندن برپا خواهد بود.

به گفته مسئولان کندل استار، این سازمان حدود پنج سال پیش به برگزاری نمایشگاه های هنری در شهر های مختلف جهان، به ویژه لندن آغاز کرد. فعالیت های این سازمان بیشتر جنبه بین المللی دارد و شریکان آن سازمان های فرهنگی مستقر در لندن، دوبی، پاریس، رم، هنگ کنگ و نیو یورک هستند. کندل استار در شهرهای لندن، دوبی و تهران دفتر دارد.

روز ١٩ آوریل کندل استار نمایشگاه دیگری را در شهر دوبی برگزار خواهد کرد که مرکب از کارهای "آنجلا ایمز" نقاش جوان بریتانیایی خواهد بود. اما به گفته مدیر این موسسه، ظهور گرایش های تازه هنری در ایران باعث شده است که کندل استار در این اواخر بیشتر به ایران و معرفی هنرمندان آن به جهان بپردازد.

گزارش مصور این صفحه حاوی تصویرهایی از نمایشگاه نجوای رازها، زمزمه رویاها همراه با حرف هاى فريبا فرشاد، مدير مؤسسه كندل استار، در باره اين نمايشگاه است.

هنرمندان نمایشگاه "نجوای رازها، زمزمه رویاها":
شهریار احمدی (نقاش)، آزاده اخلاقی (عکاس)، سمیرا علیخان زاده (نقاش)، مریم امینی (نقاش)، الهه نوروزیان امیری (عکاس)، پویا آریانپور (نقاش)، شاهو بابایی (نقاش)، مرتضی دره باغی (نقاش)، داریوش قارازاد (نقاش)، مسعود هراتی (عکاس)، نرگس هاشمی (نقاش)، پیمان هوشمندزاده (عکاس)، میترا کاویان (نقاش)، مانی کازرونی (عکاس)، علیرضا معصومی (نقاش)، محمدرضا میرزایی (عکاس)، نظر موسوی (نقاش)، فرزین نیکزاد (نقاش)، محمد رحیمی (نقاش)، محسن رسولف (نقاش)، آزاده رزاق دوست (نقاش)، طاهره، صمدی طاری (نقاش)، شهریار توکلی (عکاس)، صادق تیرافکن (عکاس)

Whispered Secrets, Murmuring Dream
8-17 April  2008
The Mall Galleries,

17 Carlton House,

London SW1Y 5BD

http://www.jadidonline.com/story/08042008/frnk/whispers

© 2021 تمام حقوق این سایت متعلق به طاهره صمدی طاری می باشد.
Powered by Raha Web ®