خبرها
حراج کریستیس دوبی  ،19 آوریل ، Auction of CHRISTIES ،2011
+
حراج کریستیس دوبی ،19 آوریل ، Auction of CHRISTIES ،2011

Auction of CHRISTIES
$8000

Estimate:

4000-6000$

Modern and contemporary Arab,Iranian and Turkish art part II
19 April 2011
Dubai
ازمجموعه هیچ کس در شهر نیست : عنوان

  سا نتیمتر180*120 - رنگ و روغن روی بوم --1389- 2010

© 2021 تمام حقوق این سایت متعلق به طاهره صمدی طاری می باشد.
Powered by Raha Web ®