خبرها
حراج ساتبیز لندن  - October 2008
+
حراج ساتبیز لندن - October 2008

Auction of Sothebys

Price realized :7000 Pound

Estimate:4000 -6000 pound

Modern and contemporary Arab and Iranian Art

23 October 2008

بدون عنوان ، 150*100 سانتیمتر ، رنگ و روغن روی بوم ،1387

© 2021 تمام حقوق این سایت متعلق به طاهره صمدی طاری می باشد.
Powered by Raha Web ®